ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ Γ.Σ.

              ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
              ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1925

             28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 4–10677 ΑΘΗΝΑ       Τηλ. 2103815177 Fax 2103801207 
Email: ant.papanto@gmail.com Ιστότοπος : posyndya.blogspot.com

Αριθ. Πρωτ.         3165                                               Αθήνα 14 Νοεμβρίου 2016
                                                                                    
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


Με απόφαση της 11/11/2016 αποφασίστηκε η αλλαγή ημερομηνίας και χώρου πραγματοποίησης της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης, που είχε αποφασιστεί στις 5/8/2016.
Σύμφωνα με την καινούργια απόφαση, καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου Συνταξιούχων ΔΥ της Αθήνας, σύμφωνα με το άρθρο12 του καταστατικού, σε ετήσια Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 5/12/2016 και ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα του ΤΕΕ (Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος), Νίκης 4 - 1ος όροφος, στο Σύνταγμα.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η ΓΣ θα επαναληφθεί οριστικά την επόμενη Δευτέρα 12/12/2016, στον ίδιο τόπο και χρόνο με όσα μέλη είναι παρόντα.
Τα θέματα της ΓΣ είναι:
Θέμα 1ο
α. Απολογισμός δράσης του απερχόμενου ΔΣ.
β. Οικονομικός Απολογισμός.
γ.  Προγραμματισμός δράσης για την επόμενη τριετία.
δ. Ερωτήσεις – τοποθετήσεις μελών - ψηφοφορίες

Θέμα 2ο .
Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών για:
α) ανάδειξη νέου ΔΣ
β) ανάδειξη νέας ελεγκτικής επιτροπής
γ) ανάδειξη αντιπροσώπων για την ΠΟΠΣ.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού του Συνδέσμου και με το σύστημα της απλής αναλογικής, οι δε υποψηφιότητες υποβάλλονται τρεις (3) ημέρες πριν από τη ΓΣ. της 5/12/2016. Οι υποψηφιότητες θα γίνουν δεκτές έως και την Παρασκευή, 2/12/2016, στα γραφεία του Συνδέσμου, με τη μορφή ψηφοδελτίων, συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων.
Για τη συμμετοχή στις εργασίες της ΓΣ απαραίτητα είναι τα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του καταστατικού (ταυτότητα ή βιβλιάριο ασθενείας, ή άλλο αποδεικτικό εγγράφο π.χ. δίπλωμα οδήγησης, διαβατήριο κ.λ.π.).
Σημειώνεται ότι νέα μέλη μπορούν να γραφτούν  στο Σύνδεσμο μέχρι και την ημέρα της διεξαγωγής της  ΓΣ και να λάβουν μέρος στην εκλογική διαδικασία

Συνάδελφοι,

Στις σημερινές συνθήκες, γενικευμένης βάρβαρης αντισυνταξιουχικής – αντεργατικής επίθεσης, η ενεργός συμμετοχή όλων μας, αποτελεί προϋπόθεση για την αγωνιστική διεκδίκηση και ανατροπή της εφαρμοζόμενης αντιλαϊκής πολιτικής.Για Το ΔΣ

Η Πρόεδρος                                                                        Η Γεν. Γραμματέας   Σούλα Ακζώτη                                                                  Λουκία Κουτσιλέου     

Μοιραστείτε το

στο Facebookστο Twitterστο Google+