Υπόδειγμα αίτησης για τη διακοπή παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης ΣυνταξιούχωνΥπόδειγμα αίτησης για τη διακοπή παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων μετά την έκδοση της αριθ. 244/10-2-2017 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορά πολιτικούς συνταξιούχους.

Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να υποβληθούν ατομικά από κάθε συνταξιούχο, εντός προθεσμίας δύο ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παραπάνω απόφασης, ήτοι μέχρι 9 Φεβρουαρίου 2019 (άρθρο 66 του Π.Δ. 169/2007)

Οι αιτήσεις διατίθενται στα μέλη μας από τα γραφεία του Συνδέσμου μας.
Κατεβάστε την αίτηση από εδώ

Μοιραστείτε το

στο Facebookστο Twitterστο Google+