Υπόδειγμα αίτησης για τη διακοπή της Εισφοράς Αλληλεγγύης από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής ΑσφάλισηςΥπόδειγμα αίτησης για τη διακοπή της Εισφοράς Αλληλεγγύης από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και την επιστροφή των αναδρομικών ποσών που εσφαλμένα παρακρατήθηκαν κατά τον επανυπολογισμό της επικουρικής σύνταξης, σύμφωνα με το Ν.4387/2016.

Οι αιτήσεις αυτές να δοθούν στους συνταξιούχους από τα Γραφεία των Συλλόγων και να τις στείλετε με ονομαστική κατάσταση στα Γραφεία της Ομοσπονδίας μας, τις οποίες και θα καταθέσουμε στο ΤαμείοΚατεβάστε την αίτηση από εδώ

Μοιραστείτε το

στο Facebookστο Twitterστο Google+