ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Οι εκλογές του Συνδέσμου μας έγιναν με το σύστημα της απλής αναλογικής που προβλέπεται από το καταστατικό μας. Πήραν μέρος δύο συνδυασμοί Ενωτική Κίνηση Συνταξιούχων Δημοσίου (ΕΚΣΔΗ) και Αγωνιστική Λαϊκή Κίνηση Πολιτικών Συνταξιούχων (ΑΓ.Λ.Κ.).
            Με βάση την καταμέτρηση ψηφοδελτίων και ψήφων:
            Ψήφισαν 327
            Έγκυρα 323
έλαβαν:
            α. Ε.Κ.Σ.ΔΗ    311 ψήφους και 9 έδρες για ΔΣ, 3 έδρες για Εξ. Επιτροπή και 5 έδρες για το Συνέδριο της ΠΟΠΣ.
            β. ΑΓ.Λ.Κ.      12 ψήφους και καμία έδρα, ούτε στην ΕΕ ούτε στο Συνέδριο.

            Μετά τα πιο πάνω αποτελέσματα το ΔΣ συγκροτήθηκε ως εξής :

  1. Πρόεδρος:                   Σούλα Ακζώτη - Μώραλη
  2. Αντιπρόεδρος:             Αντώνης Παπαντωνίου
  3. Γραμματέας:                Λουκία Κουτσιλέου
  4. Ταμίας :                       Γιάννης Παυλίδης
  5. Οργανωτικός Γραμ. : Δημήτρης Δημητρακόπουλος
  6. Μέλη:
Μαρία Βυτόγιαννη      με αρμοδιότητα στα πολιτιστικά
Ελένη Λέφα                            »
Θανάσης Κιάμος                    »
Χρήστος Λεμπέσης    Υπεύθυνος Ομάδας Δράσης


Μοιραστείτε το

στο Facebookστο Twitterστο Google+