Διάφορα έγγραφα και αιτήσεις
Υπόδειγμα αίτησης για τη μη παραγραφή του δικαιώματος άσκησης ενδίκων μέσων λόγω πενταετίας. Προς τον ΕΦΚΑ Γενική Δ/νση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου ΤομέαΥπόδειγμα αίτησης για τη μη παραγραφή του δικαιώματος άσκησης ενδίκων μέσων λόγω πενταετίας. Προς Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών.

Υπόδειγμα αίτησης για τη διακοπή παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων μετά την έκδοση της αριθ.244/10-2-2017 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορά πολιτικούς συνταξιούχους.
Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να υποβληθούν ατομικά από κάθε συνταξιούχο, εντός προθεσμίας δύο ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παραπάνω απόφασης, ήτοι μέχρι 9 Φεβρουαρίου 2019 (άρθρο 66 του Π.Δ. 169/2007)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗΥπόδειγμα αίτησης για τη διακοπή της Εισφοράς Αλληλεγγύης από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και την επιστροφή των αναδρομικών ποσών που εσφαλμένα παρακρατήθηκαν κατά τον επανυπολογισμό της επικουρικής σύνταξης, σύμφωνα με το Ν.4387/2016

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΖΩΝΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Επανεξέταση της συνταξιοδοτικής μου Υπόθεσης- Εφαρμογή της αριθ. 4327/2014 αποφ. Ολομ. Ελ. Συνεδρίου.
Όσοι από τους πολιτικούς Συνταξιούχους έχουν κάνει την αίτηση προς το ΓΛΚ και πήραν απάντηση και ενδιαφέρονται να συνεχίσουν την απαίτησή  τους μπορούν μα προμηθευτούν την ΕΝΣΤΑΣΗ από τα κατά τόπους γραφεία μας (Γραφεία των Συνδέσμων μας).

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΑΣ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 44 ΤΟΥ Ν.3986/2011

Μοιραστείτε το

στο Facebookστο Twitterστο Google+