ΧΑΡΑΤΣΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθ. Πρωτ.:3314                                                  Αθήνα 27 Μαρτίου 2017
Προς τους συνταξιούχους του Δημοσίου ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συνάδελφοι,

1.    Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 10/02/2017 δημοσίευσε την
απόφαση 244/2017 σύμφωνα με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι
διατάξεις των μνημονιακών - αντισυνταξιουχικών νόμων 3865/2010,
3986/2011, 4002/2011 κ.α. με τις οποίες είχε επιβληθεί «Ειδική Εισφορά
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων» (Ε.Ε.Α.Σ) σε όλους τους συνταξιούχους του
Δημοσίου, το γνωστό ΧΑΡΑΤΣΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ .
Η ΕΕΑΣ επιβλήθηκε πρώτη φορά στα εισοδήματα του 2010.
2.    Από τις 10/02/2017 που δημοσιεύτηκε η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου
(244/2017) επιβάλλεται η εφαρμογή της και διακόπτεται η παρακράτηση της
ΕΕΑΣ.

Σημειώνεται ότι:
Α) Για όσους συνταξιούχους έχουν ήδη προσφύγει στα αρμόδια Δικαστήρια, Ελεγκτικό Συνέδριο, η διακοπή θα έχει αναδρομική ισχύ και επιβάλλατε η επιστροφή όλων των παρακρατηθέντων ποσών της ΕΕΑΣ.
Β) Για όσους δεν έχουν προσφύγει δεν θα έχει αναδρομική ισχύ η απόφαση 244/2017 και επιβάλλατε η διακοπή της παρακράτησης από την ημερομηνία της δημοσίευσης δηλαδή 10 Φεβρουαρίου 2017.
Γ) Από τα γραφεία του Συνδέσμου, Πατησίων 4, μπορείτε να προμηθευτείτε τα σχετικά έντυπα της αίτησης για να την καταθέσετε στο Γενικό Λογιστήριο.
Για το Δ.Σ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                       Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΣΟΥΛΑ ΑΚΖΩΤΗ


ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΙΛΕΟΥ

Μοιραστείτε το

στο Facebookστο Twitterστο Google+