Για τις συντάξεις χηρείας και τη διαγραφή χρεών λαϊκών νοικοκυριών προς τους δήμους

Για τις συντάξεις χηρείας και τη διαγραφή χρεών λαϊκών νοικοκυριών προς τους δήμους

Δύο τροπολογίες κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ σήμερα στη Βουλή. Η πρώτη αφορά τις συντάξεις χηρείας και κατατέθηκε στο νομοσχέδιο υπουργείου Εργασίας και η δεύτερη αφορά τη διαγραφή χρεών λαϊκών νοικοκυριών προς τους δήμους και κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών. Αναλυτικά: 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις»
Θέμα: Κατάργηση του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) - Αποκατάσταση συντάξεων χηρείας
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Οι ρυθμίσεις του νόμου 4387/16 με το άρθρο 12 επέφεραν σημαντικές ανατροπές στις συντάξεις θανάτου οδηγώντας σε μεγάλα αδιέξοδα ιδιαίτερα χήρες κάτω των 55 ετών που δικαιούνται αυτής της μειωμένης σύνταξης μόνο για 3 χρόνια. Για όσες δε είναι κάτω των 52 ετών η σύνταξη χηρείας δεν επανέρχεται ούτε μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας. Η μείωση της σύνταξης στο 50% από το 70% που ήταν πριν, η περαιτέρω μείωση που θα προκύψει με τον επανυπολογισμό και κυρίως τα ηλικιακά όρια που τίθενται στο εν λόγω άρθρο έχει οδηγήσει σε ραγδαία επιδείνωση της ζωής των επιζώντων συζύγων και των τέκνων τους. Για την αντιμετώπιση του πιο πάνω σημαντικού ζητήματος, κατατίθεται η παρακάτω τροπολογία
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις»
1. Καταργείται το άρθρου 12 του Ν. 43872016. που αφορά τις συντάξεις χηρείας αλλά και στο σύνολό του.
2. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου ο οποίος έχει 1.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 600 ημέρες ασφάλισης μέσα στην 5ετία πριν από το θάνατο, δικαιούνται σύνταξη τα παρακάτω μέλη της οικογένειάς του:
Α. Ο επιζών σύζυγος
Ο επιζών σύζυγος δικαιούται τη σύνταξη χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό ως προς τα όρια ηλικίας και ως προς το χρόνο που διανύθηκε από την τέλεση του γάμου μέχρι το θάνατο του θανόντος συζύγου.
Ο επιζών σύζυγος συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξη ανεξάρτητα αν εργάζεται ή αν λαμβάνει και άλλη σύνταξη και μέχρι τη λήξη του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος (όπως ενδεικτικά με θάνατο ή νέο γάμο).
Β. Τα νόμιμα τέκνα, τα νομιμοποιημένα, τα αναγνωρισθέντα, τα υιοθετηθέντα και όσα εξομοιώνονται με αυτά.
Τα τέκνα δικαιούνται τη σύνταξη μέχρι να συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους και αν σπουδάζουν μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.
Τα ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα δικαιούνται τη σύνταξη ανεξάρτητα αν η ανικανότητα επήλθε πριν ή μετά τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου παραπάνω ορίου ηλικίας τους, καθώς επίσης και ανεξάρτητα από το αν η ανικανότητα επήλθε πριν ή μετά το θάνατο του γονέα.
Τα ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα λαμβάνουν το σύνολο της σύνταξης του θανόντος γονέα.
Το ποσό της σύνταξης των ανωτέρω δικαιούχων υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που ελάμβανε ή που είχε δικαιωθεί ο θανών σύζυγος και προσδιορίζεται σε ποσοστό 70% αυτής αν πρόκειται για ένα δικαιούχο πρόσωπο, προσαυξανόμενο αν δικαιούχα είναι και άλλα πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό της κατά μεταβίβαση σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του θανόντος».
Οι προτείνοντες βουλευτές
Κατσώτης Χρήστος
Μανωλάκου Διαμάντω
Καραθανασόπουλος Νίκος
Παφίλης Αθανάσιος
Κανέλλη Λιάνα

Η τροπολογία για τη διαγραφή χρεών λαϊκών νοικοκυριών προς τους δήμους

Μοιραστείτε το

στο Facebookστο Twitterστο Google+