Νόμος 4472/2017 : Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το ΠολυνομοσχέδιοΔιαβάστε το πλήρες κείμενο του νόμου
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 74/Α/19-5-2017 ο Νόμος 4472/2017 με τίτλο "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις"
Διαβάστε το πλήρες κείμενο του νόμου και Κατεβάστε το ΦΕΚ : Νόμος 4472/2017 - ΦΕΚ 74/Α/19-5-2017

Μοιραστείτε το

στο Facebookστο Twitterστο Google+