ΕΚΣΔΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΠΣ

 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΚΣΔΗ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Θέμα: Εγγραφή συνταξιούχων ΟΤΑ στους Συνδέσμους της ΠΟΠΣ

Με πρόσφατη ενημέρωση του ΔΣ της ΠΟΠΣ δίνεται το «ελεύθερο» από τον πρόεδρο να γράφονται οι συνταξιούχοι των ΟΤΑ στους συλλόγους μας, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει σύλλογος συνταξιούχων Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο νομό.

Η ΕΚΣΔΗ σας ενημερώνει ότι τέτοια δέσμευση δεν αναφέρεται στο Καταστατικό που ψηφίσαμε στο 71ο Καταστατικό Συνέδριο ούτε βέβαια και στο ισχύον έως σήμερα.

Σύμφωνα με το νέο Καταστατικό, που ακόμα δεν το έχουμε στα χέρια μας, Άρθρο 3 Παράγρ. 1 (σελ. 4): «Μέλη των Συλλόγων μελών της Ομοσπονδίας γίνονται όλοι οι συνταξιούχοι που εργάστηκαν στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από την ημέρα έκδοσης της πράξης συνταξιοδότησής τους και εφ’ όσον συνταξιοδοτήθηκαν εξαιτίας αυτής της εργασιακής τους σχέσεως. Αποκτούν δε όλα τα δικαιώματα των μελών από την ημέρα εγγραφής τους, αφού με Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη σε άλλο Σύλλογο της Ομοσπονδίας».

Σημείωση 1η:  Όταν λέμε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου δεν συμπεριλαμβάνονται Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, όπως ΟΤΕ -ΔΕΗ -ΕΥΔΑΠ κλπ. Οι Σύλλογοι των συνταξιούχων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου γράφονται στην Ομοσπονδία ΙΚΑ.

Παρ’ όλα αυτά θυμίζουμε ότι κατά παράβαση του Καταστατικού, με ευθύνη της πλειοψηφίας, πιστοποιήθηκαν μέλη Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του Συλλόγου Χαλκιδικής από την πλειοψηφία.

Σημείωση 2η: Δημόσιος Τομέας είναι: α) οι υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης β) οι υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και Περιφέρειας γ) οι υπάλληλοι των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (νόμος 4270 άρθρο 14). Αυτός είναι ο λόγος που οι Σύλλογοι Εργαζομένων των ως άνω φορέων είναι μέλη της ΑΔΕΔΥ.

Σημείωση 3η: Τα ΔΣ των Συλλόγων-Συνδέσμων θα πρέπει να γράψουν στη δύναμή τους όσους συνταξιούχους των ΟΤΑ επιλέξουν την Ομοσπονδία μας και το επιθυμούν. Συμφέρον μας είναι να ενδυναμώσουμε και αριθμητικά την ΠΟΠΣ.

Σημείωση 4η: Όπως είναι γνωστό αρκετά Καταστατικά έχουν, εκτός από τα Τακτικά Μέλη και Επίτιμα. Επίτιμα μέλη θεωρούνται όσα έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στο συνταξιουχικό κίνημα ή στην κοινωνία γενικότερα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Αποκτούν όλα τα δικαιώματα των μελών εκτός του δικαιώματος της ψήφου.

Υπάρχει Σύλλογος της ΠΟΠΣ που, καθ’ ομολογία του προέδρου του, ψήφισαν Επίτιμα Μέλη για εκλογή αντιπροσώπων που δεν εργάστηκαν στο Δημόσιο, δεν υπήρξαν δημόσιοι υπάλληλοι. Ευθύνη της Επιτροπής Πιστοποίησης-Νομιμοποίησης είναι να μην νομιμοποιήσει τους αντιπροσώπους των Συνδέσμων όπου ψήφισαν Επίτιμα Μέλη. Μάλιστα, ο πρόεδρος, δήλωσε πως θα συμπεριλάβει και στο προς τροποποίηση Καταστατικό το δικαίωμα ψήφου των Επίτιμων Μελών.

Αθήνα 29 Απρίλη 2024

ΕΚΣΔΗ

Μοιραστείτε το

στο Facebookστο Twitterστο Google+